Mieszanki pełnoporcjowe dla bażantów

Bażant – jest ptakiem pochodzącym z Azji i wprowadzonym do Polski głównie dla celów łownych. Jego duża wrażliwość środowiskowa – szczególnie w okresie wiosennym- naraża go na duże straty w rozrodzie, przez co w celu utrzymania jego populacji w ilości pozwalającej na jego łowieckie wykorzystanie, hoduje się bażanta w systemie wolierowym. Długość takiego odchowu wynosi zazwyczaj 16 tygodni.

 • Bażant starter– 0-4 tydzień
 • Bażant grower– 4-10 tydzień
 • Bażant finiszer– 10-16 tydzień
 • Bażant nieśna– dla bażantów nieśnych
 • Bażant bytowy– dla bażantów w każdym okresie tuczu

Mieszanki pełnoporcjowe dla przepiórek

Przepiórka – ma wysokie wymagania pokarmowe, które wynikają z szybkiego tempa przemiany materii oraz szybkiego wzrostu, produkcji dużych jaj w stosunku do masy ciała i sporej okrywy piór. Czynniki te wywołują zapotrzebowanie na dietę składającą się z białka o bogatym profilu aminokwasowym oraz sporej energii. W naturze przepiórki radzą sobie z takim zapotrzebowaniem jedząc ziarna, owady, robaczki itp.

 • Przepiórka starter– 1-7 dzień
 • Przepiórka grower- 8-28 dzień
 • Przepiórka finiszer– 29-45 dzień
 • Przepiórka nieśna-dla przepiórek nieśnych oraz dorosłych niosek

Mieszanki pełnoporcjowe dla strusi

Strusie mają wyjątkowo nietypowe wymagania surowcowe odnośnie pasz: potrzebują wysokiego udziału lucerny, białka pochodzenia wyłącznie roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem białka soi oraz drożdży. Zostało to uwzględnione w naszym programie żywienia strusi.

 • Struś prestarter- 0-5 tygodni
 • Struś starter– 5-13 tygodni
 • Struś grower– 3-7 miesięcy
 • Struś finiszer- od 7 miesiąca do końca tuczu
 • Struś byt– pasza spoczynkowa na każdy okres życia
 • Struś repro– dla strusi w okresie nieśności