Rice Bran

inny produkt niż Liver Bran

Rice bran – mieszanka paszowa z dodatkiem ziół w formie granulatu gdzie głównym składnikiem są otręby ryżowe.

Liver Bran

to nie to samo co Rice Bran

Licer branbran – mieszanka paszowa z dodatkiem ziół w formie granulatu. Główny składnik stanowią otręby pszenne.